Andre hjelpetilbud

Tilbake til oversikt
Tilbake til oversikt

UngHjelp er ment som et lavterskel-tilbud for ungdom som ønsker å snakke om psykisk helse og dele sine opplevelser. Dette betyr at vi er her for å gi deg støtte og for å snakke med deg, men vi kan ikke gi helsefaglige råd, anbefalinger eller stille diagnoser.For mange hjelper det mye å bare ha noen å snakke med, det vet vi godt selv. Og det er nettopp derfor vi er her og stiller oss til rådighet. Men av og til kan behovet for annen type, mer faglig kvalifisert hjelp melde seg.Her finner du en liste over forskjellige tilbud som finnes, hva de kan hjelpe deg med og hvordan du kan komme i kontakt med dem. Hvis du føler at det er noen tilbud som mangler, bare ta kontakt med oss så kan vi sikkert hjelpe deg med å finne hjelp som passer.

UH-Aktuelt01b

UngHjelp
Chat med andre unge om psykisk helse.
Chat: Unghjelp.no hver tirsdag, torsdag og søndag 20.00 – 22.00.

Mental Helse
Hjelpetelefonen: 116 123  åpen hele døgnet, alle dager.

Kirkens SOS
Døgnåpen krisetelefon : 22 40 00 40
Chat: soschat.no mandag til søndag 18.30 – 22.30

Barn og Unge
For barn som har foreldre med rusproblemer.
Chat: Barsnakk.no, mandager og tirsdager 17.00-20.00

Røde Kors
Telefon: 800 333 21 – hverdager 14.00 – 22.00
Chat: korspåhalsen.no , mandag til fredag 14.00 – 22.00

Amathea
Rådgivning for deg som er gravid, skal ta abort eller har spontanabortert.
Hjelpetelefon: 815 32 005 , hverdager 08.00 – 20.00
Mail: amatea.no

Rustelefonen
Informasjon om rus og (mis)bruk
Telefon: 08 588 , åpen mandag til søndag fra klokken 11.00 til 19.00. (Tirsdag og onsdag 10.00 til 19.00.)
Chat: rustelefonen.no åpen mandag til søndag fra klokken 11.00 til 19.00. (Tirsdag og onsdag 10.00 til 19.00.)

YouChat
Unge svarer unge om homofili og seksuelle legninger.
Chat: youchat.no , hver mandag og torsdag 17.30 – 20.30

Incesttelefonen
Landsdekkende hjelpetelefon for incestutsatte.
Hjelpetelefon: 800 57 000 , døgnåpent

Spilleavhengige
Hjelpetelefon: 800 800 40 , mandag, tirsdag og torsdag 09.30 – 15.00, onsdag 10.00 – 20.00, søndag 18.00 – 20.00
Mail: post@spillavhengighet.no

Spiseforstyrrelser
Informasjon- og kristelefon: 948 17 818
Chat: http://www.nettros.no/chat/: mandag – fredag 17.00 – 21.00

Mannstelefonen
Mannstelefonen er landets eldste telefontjeneste spesielt rettet mot menn.
Telefon: 223 40 960, mandag til fredag 17.00 – 20.00

Angsttelefonen
Her kan du treffe et menneske som selv har erfaring med angst og selvhjelp.
Telefon: 222 23 530, mandag til torsdag 10.00 – 13.00

Helsenorge (800HELSE)
Veiviser til helsetjenesten og informasjon om helse,
sykdom, behandling og rettigheter.
Telefon: 800 43 573, mandag til fredag 08.00 – 15.30
https://helsenorge.no/psykisk-helse/barn-og-unges-psykiske-helse

Dopingtelefonen
Telefon: 800 50 200, hverdager 09.00 – 15.00

DIXI
Ressurssenteret for voldtatte.
Telefon: 224 44 050

FMSO
Fellesskap mot seksuelle overgrep
Hjelpetelefon: 800 57 000 åpen alle dager, hele døgnet.

Barnevernsvakten
Alarmtelefonen for barn og unge
Telefon: 116 111 åpen alle dager, hele døgnet.