Andre hjelpetilbud

Tilbake til oversikt
Tilbake til oversikt

UngHjelp er ment som et lavterskel-tilbud for ungdom som ønsker å snakke om psykisk helse og dele sine opplevelser. Dette betyr at vi er her for å gi deg støtte og for å snakke med deg, men vi kan ikke gi helsefaglige råd, anbefalinger eller stille diagnoser.For mange hjelper det mye å bare ha noen å snakke med, det vet vi godt selv. Og det er nettopp derfor vi er her og stiller oss til rådighet. Men av og til kan behovet for annen type, mer faglig kvalifisert hjelp melde seg.Her finner du en liste over forskjellige tilbud som finnes, hva de kan hjelpe deg med og hvordan du kan komme i kontakt med dem. Hvis du føler at det er noen tilbud som mangler, bare ta kontakt med oss så kan vi sikkert hjelpe deg med å finne hjelp som passer.

UH-Aktuelt01b

GENERELLE LAVTERSKELTILBUD

MENTAL HELSE
For alle som trenger noen å snakke med
Telefon: 116 123 (døgnåpen) GRATIS

RØDE KORS
Samtaletilbud for alle opp til 18 år
Telefon: 800 333 21 (mandag-fredag fra 14-22)
Chat: www.korspåhalsen.no (mandag-fredag fra 14-22)

TIPS
Råd og veiledning dersom en er bekymret for at en selv eller noen en kjenner har psykiske problemer
Telefon: 51 51 59 59 (mandag-fredag fra 08-15)

JENTEVAKTA
Samtaletilbud for unge jenter
Telefon: 735 21 000 (mandag og onsdag) og 776 33 265 (tirsdag og torsdag)
Chat: www.jentevakta.no (mandag-torsdag fra 19-22)

MANNSTELEFONENSamtaletilbud spesielt rettet mot menn
Telefon: 22 34 09 60 (mandag-fredag fra 17-20)

PIO-UNG
Samtaletilbud for deg som er beskymret for noen
Telefon: 22 49 19 22 (mandag-fredag 10-15, tir 11-19)
Chat: http://piosenteret.no/pio-ung/chat (tirsdager og onsdager 16-20)

KIRKENS SOS
Krisetjeneste for de som er i følelsesmessig eller eksistensiell krise, og et selvmordsforebyggende lavterskeltilbud
Telefon: 22 40 00 40 (døgnåpen) GRATIS
Chat: www.soschat.no (alle dager fra 18:30-22:30, fredager 18-01.30 og onsdager 6.30-9.30)

HELSE OG SEKSUALITET

SEX OG SAMFUNN
Chat om ting som omhandler sex, seksualitet og seksuell helse
Chat: www.sexogsamfunn.no (mandag-torsdag fra 9-11, 11.30-14.30 og 17-21:15 Fredag 9-11)

UNGDOMSTELEFONEN
Unge svarer unge på spørsmål om kjønn, seksualitet og identitet
Telefon: 400 00 777 (søndag-torsdag fra 18-22)
Chat: www.ungdomstelefonen.no (tirsdag – torsdag fra 18-22)

YOUCHAT
Chat med unge skeive frivillige om det en har på hjertet
Chat: www.helseutvalget.no/youchat (mandag og torsdag fra 17:30-20:30)

MOBBING

BLÅ KORS
Chat for barn og unge mellom 9-19 år om mobbing
Chat: www.snakkommobbing.no (mandag-torsdag fra 15-21, søndag fra 16-21)

ANGST

ANGSTRINGEN

Landsdekkende opplysningsarbeid og kunnskapsformidling om angst og selvhjelp
Telefon: 22 22 35 30 (mandag-fredag fra 10-14)
Chat: www.angstringen.no (mandag-fredag fra 10-14)

SPISEFORSTYRRELSE

RÅDGIVNING OM SPISEFORSTYRRELSE
Snakk om kropp, mat, følelser, trening og spiseproblematikk
Chat: www.nettros.no (mandag-torsdag fra 17-21)

SPISEFORSTYRRELSESFORENINGEN
Informasjon- og støttetelefon
Telefon: 22 94 00 10 (mandag, tirsdag og fredag fra 09-11.30 og 12.15-16)

VOLD OG MISBRUK

ALARMTELEFONEN FOR BARN OG UNGE
Alarmtelefon for barn og unge dersom en opplever vold i hjemmet eller andre akutte og vanskelige situasjoner
Telefon: 116 111 (døgnåpen) GRATIS

INCESTTELEFONEN
Landsdekkende telefon for incestutsatte og seksuelt misbrukte
Telefon: 800 57 000 (døgnåpen)

DIXI
Lavterskeltilbud for de som er utsatt for voldtekt, eller kjenner noen som er utsatt
Telefon: 22 44 40 50 (mandag-fredag fra 09-15)

GRAVIDITET OG ABORT

AMATHEA
Informasjon og veiledning ved valg knyttet til graviditet og abort
Telefon: 815 32 005 (mandag-fredag fra 08-20)

RUS OG AVHENGIGHET

BARN AV RUSMISBRUKERE
Chat for de som har en mor eller far, eller andre de bryr seg om, med rusproblemer
Chat: www.barsnakk.no (mandag og tirsdag fra 17-20)

RUSTELEFONEN
Få svar på det en lurer på om rus og rus(mis)bruk
Telefon: 08588 (alle dager fra 11-19, tirsdag og onsdag 10-19)
Chat: www.rustelefonen.no (mandag-fredag fra 11-17, tirsdag og onsdag 10-17)

DOPINGKONTAKTEN
Spør om alt en lurer på om doping
Telefon: 800 50 200 (tirsdag-fredag fra 11-19)
Chat: www.antidoping.no (tirsdag-fredag fra 11-19)