Et minutts snillhet

Tilbake til aktuelt
Tilbake til aktuelt

UngHjelp ble i februar kontaktet av frivillig.no som ønsket at organisasjonen vår skulle være med i en av filmene i deres prosjekt ”1 minutts snillhet”. Vi takket ja til dette, og leder nestleder deltok i filmingen før påske 2017. Filmen ble publisert våren 2017, og handler om hva det betyr å få være frivillig, samt litt om hva UngHjelp er og gjør for ungdommer i Norge.

Se videoen her