Samarbeid med Norsk Mestring

Vi i UngHjelp er stolte av å kunne meddele at vi har startet et samarbeid med Norsk Mestring.

Norsk Mestring består av erfarne villmarksterapeuter og psykologer som kombinerer terapeutisk behandling med friluftsliv. De er de eneste i landet som driver med villmarksterapi. Norsk Mestring jobber med hele familien og har tett oppfølging både før og etter tur.

Hva er villmarksterapi?
Villmarksterapi består av et strukturert program der deltakerne har et opplegg i forkant av turene. Turen blir gjennomført med fagfolk, og deltakerne jobber hardt med sine problemstillinger. Og det er tett oppfølging etter turen. Norsk Mestring har hatt med alle typer folk på sine turer. De siste årene har det vært flest unge som sliter med data- og internett avhengighet, rusavhengighet og depresjoner. Alle som er med på tur får et individuelt løp (hentet fra Rørøs Nytt sine nettsider). 

UngHjelp er glade for å kunne bidra i oppfølgingen av Norsk Mestrings deltagere.

Klik på denne linken for mer informasjon om Norsk Mestring: http://norskmestring.no/

logo_nyhetsbrev