UngHjelp er en frivillig, idealistisk organisasjon. Vi jobber med å sette fokus på psykisk helse blant ungdom og for å gi best mulig tilbud til dem som trenger det.

Se våre støttespillere her
Se våre støttespillere her

Vil du hjelpe Unghjelp?

Unghjelp får pr. dags dato ingen fast støtte, og vi driver organisasjonen vår ved å søke midler, samt fra våre støttemedlemmer. Dersom du eller din bedrift ønsker å støtte arbeidet Unghjelp gjør for psykisk helse kan du/dere sende en mail til post@unghjelp.no, så tar vi kontakt med dere. Tusen takk for støtten!

UH-30_2200px