Vi i UngHjelp er heldige som har hatt folk og bedrifter til å støtte oss økonomisk. Dette gjør det enklere for oss å gjøre den jobben vi gjør.

PR- og kommunikasjon: Trigger

Triggers visjon er å engasjere mennesker i hverdagen. Det preger alt vi gjør og løsningene vi leverer. Engasjement er nøkkelen til å skape et sterkere og mer varig bånd mellom virksomhet og målgruppe, og vi vet at man fort blir en i mengden hvis man ikke lykkes med å engasjere. I arbeidet med UngHjelp får vi brukt all vår kunnskap på nettopp dette, i en av de viktigste samfunnssakene som finnes – ungdom og psykisk helse.

 

UH08_1100px