Unghjelp i Dublin 2017

Tilbake til aktuelt
Tilbake til aktuelt

I september 2017 reiste styreleder til Dublin i Irland på konferansen IAYMH– International assosiation for youth mental health confrense. Som blir avholdt annen hvert år, målet med deltagelsen i år var presentere et bid sammen med representanter fra tips ved stavanger universitetssykehus. Bid er en type presentasjon for og selge iden man har, i denne sammenhengen var det og få IAYMH til Stavanger i 2019.

Bidet gikk veldig bra men i januar 2018 kunne vi anta Stavanger ikke ble valgt som destinasjon for konferansen.